Freestyle

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Freestyle Motocross-Triky

to tBACK FLIP
salto vzad

BACK FLIP CAN CAN
salto při němž jezdec předělá nohu přes nádrž na druhou stranu a zpět

BACK FLIP CAN CAN DO CANDY BAR SARAN WRAP
salto při němž jezdec přehodí před sebou nohu přes nádrž, vzápětí noha směřuje dopředu mezi ruce (do candy bar) a nakonec jde noha po puštění jedné ruky vnějším obloukem zpět

BACK FLIP GORDOVA
salto se zaklesnutýma nohama nárty za řídítka, jezdec je prohnutý dozadu

BACK FLIP HELLCLICKER
salto se zkřížením nohou vnějším obloukem

BACK FLIP JACKHAMMER
velmi obtížný trik.Jakmile je motorka koly vzhůru, jezdec se zahákne nárty za řídítkaa visí propnutý hlavou dolůa pak se přitáhne nohama a uchopí řídítka.V triku jackhammer zůstává zlomek vteřiny

BACK FLIP LAZY BOY
salto při němž leží jezdec na zádech na motorce - novinka

BACK FLIP NAC NAC
salto s vysedáním s motorky,jednou nohou a zpět

BACK FLIP NO HAND
salto bez držení

BACK FLIP NO HAND NO HANDED LANDER
salto bez držení, s přistáním bez držení

BACK FLIP ONE HAND
salto s jednou rukou

BACK FLIP SUPERMAN
salto, kdy se jezdec drží pouze řídítek vodorovně se strojem - novinka

BACK FLIP SUPERMAN SEAT GRAB
salto se supermanem, úchopem řídítka a blatníku

BACK FLIP SUPERMAN SEAT GRAB INDIAN
totéž se střihem nohou

BACK FLIP WHIP
při saltu je motorka nabok ve whipu

BARHOP
jezdec prostrčí nohy skze ruce dopředu, nohy jsou u sebe napnuté a udělají pohyb nahoru až skoro k hlavě

CAN CAN
jezdec dá obě nohy, které má u sebe natažené na stranu

CAN CAN ONE HAND
can can jednoruč

CANADIAN SARAN WRAP
ruka pustí řídítka a noha jde švihem dopředu a zpět

CANDY BAR
jezdec prostrčí nohu na blatník, někdy takhle dokončí i přistání

CATWALK
jezdec drží stroj oběma rukama, obě nohy má na jednu stranu u sebe a provádí střih nohou (jakoby šlapal na kole)

CLIFFHANGER
u cliffhangeru jsou nohy také nárty pod řídítky, ale jezdec je v podřepu

COFFIN
jezdec sedí na motorce v mírném nebo větším lehu a nohy napne dopředu nejlépe pod řidítky

CORDOVA
ruce na řídítkách, nohy se zaklesnou za řídítka a jezdec se hodně zakloní dozadu

CORON AIR
je to can can bez držení

CORPSE nebo DEAD BODY
podobný barhopu, nohy jsou u sebe, ale dopředu jde celé tělo, které je natažené a zůstane v chvíli v této pozici

DEADSAILOR
je normální skok, kdy jezdec během letu nepředvede trik, zahřívací skok

DISCO CAN
jedna ruka drží řídítka druhá ve vzduchu, tělo je na bok od motorky a nohy má do "V", Windham volnou rukou zdraví diváky, Kuchta přidává ještě hellclicker, že dá nohy vnějším obloukem před sebe

DOBLE ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB INDIAN AIR
s přidáním střihu nohou

DOBLE SEAT GRAB HART ATTACK
obě ruce drží zadní blatník, ale tělo je prohnuto kolmo vzhůru

DOUBLE BACK FLIPu
dvojité salto vzad, první na světě ho dal Travis Pastrana

DOUBLE CAN CAN
jezdec dá obě nohy pak i na druhou stranu

DOUBLE KNAC INDIAN
jezdec je jakoby ve stojce, ale nohy má ve střihu (jakoby v helicopteru)

DOUBLE NAC
obě nohy u sebe, svírají se strojem pravý úhel, stroj mívají jezci často i ve whipu

DOUBLE NAC INDIAN
s přidáním střihu nohou

DOUBLE ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB
(dvojitý )nejdříve pustí stroj jedna ruka, pak ho uchopí druhá a také se pusti

DOUBLE ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB ROCK SOLID
uchopí zadní blatník vodorovně s motorkou jednou rukou ,pak druhou v rychlém sledu na střídačku, následně obě ruce chytnou blatník pustí ho a uchopí znovu,čímž provede jezdec Rock Solit a přitáhne se, pak chytí řídítka

DOUBLE ROCK SOLIT
dvojitý, jezdec pustí stroj a uchopí blatník v rychlém sledu za sebou, a pak se teprve přitáhne
SUPERMAN SEAT GRAB WHIP
superman seat grab, ale jezdec rozvlní stroj do whipu a zpět

SUPERMANAIR
jezdec drží motorku rukama za řídítka a tělo je vodorovně s motorkou

SWITCH BLADE CAN CAN
jezdec drží oběma rukama stroj a nohy, které má u sebe natažené otočí vysoko za sebe

SWITCH BLADE CAN CAN KISS OFF DEATH
Mike Mason ho předvedl loni v Sazka Aréně, ruce má na řídítkách nohy na straně u sebe v can-canu a za stálého střihu nohou se vyrotuje do stojky a nohy brutálně zalomí dopředu, trik zařazuje pravidelně tak si název vyberte, který se Vám více líbí

SWITCH BLADE CAN CAN HELLCLICKER
jezdec drží motorku za řídítka, nohy u sebe otočí je vysoko do zadu, jak je pak dává zpět zaklesne nohy přes řídítka vnějším obloukem do sebe

TSUNAMI
motorka je kolmo k zemi, řídítky nahoru a jezdec udělá stojku s nataženýma rukama, je se strojem v linii-jako vlna

TURN DOWN
motorka se po opuštění rampy kolmo vytočí do strany do pravého úhlu a zpět

TURN DOWN WHIP
je kombinací triků, kdy jezdec motorku ve whipu vytočí ještě více nahoru. Dustin Miller

TWICH
při tomhle triku si jezdec na řídítkách jakoby sedne na "turka"

UNDER FLIP NAC NAC ONE HAND
je to vlastně rotované salto s jednou rukou a nacem - jakoby vysedání z motorky

WHIP
položení motorky na bok po opuštění rampy a zpět - špičkový jezdci ve vzduchu stroj ještě různě přetáčejí do stran

WHIP NAC NAC ONE HAND

při whipu jezdec jakoby vysedá z motorky a drží se jen jednou rukou


SHAOLIN
jezdec prostrčí obě nohy skrz ruce dopředu a nohama udělá "véčko"a stejnou cestou zpět

SHAOLIN BARHOP
jezdec prostrčí nohy skrz ruce před sebe, střihne nohama do "V" , ale nohy ještě než dá zpět tak je zvedne vysoko před sebe k hlavě a dá zpět

SHAOLIN CORPSE
jezdec prostrčí nohy skz ruce před sebe, střihne nohama do "V", pak je dá k sobě a celý se narovná vodorovně s motorkou nad předním blatníkem

SIDE DOUBLE SEAT GRAB HART ATTACK
je to jen s tím rozdílem, že jezdec drží motorku taky za zadní blatník, nohy má kolmo nahoru, ale motorku drží trochu jakoby z boku

SIDE SEAT GRAB HART ATTACK
je to stojka na motorce s úchopem jedna ruka řídítka, druhá blatník, ale jezdec je z boku, mimo osu stroje.

SIDE SUPERMAN SEAT GRAB
superman s úchopem seat grab, ale je mimo osu motorky, vedle ní

STALE FISH
jednu nohu jezdec prostrčí dopředu mezi ruce a druhá jde kolmo na stranu a stejnou cestou zpět

STALE FISH HELLCLICKER
stale fish, ale nohy se zaklesnou pouze kolem jedné ruky

STALE FISH INDIAN AIR
klasický stale fish se střihem nohou

STALE FISH SARAN WRAP
je to stale fish, ale noha co je ve předu se zpět vrací vnějším obloukem a jezdec se drží jednou rukou

STERILIZER
jezdec přistává s nohama přehozenýma přes řídítka

STRIPPER
podobný Cordově, ale zaklesne se pouze jedna noha a druhá jde prudce vpřed a opět velký záklon dozadu

SUCIDE WHIP
whip bez držení, u nás dělá tento trik Kuchta

SUPER CAN
jedna ruka drží řídítka druhá blatník a jezdec je vedle motorky čelem dopředu

SUPER CAN INDIAN
stejný úchop řídítka blatník, se střihem nohou

SUPER CAN NO HAND nebo SIDE SHOW
stejný úchop, ale jezdec se na chvíli pustí oběma rukama

SUPER CAN NO HAND INDIAN
stejný úchop,jezdec se pustí oběma rukama se střihem nohou

SUPER CAN OFF DESIDE
stejný úchop, ale nohy jezdec prudce vymrští vedle sebe kolmo k motorce

SUPER CAN ONE HAND
stejný úchop,ale jezdec se v letu na chvíli pustí blatníku

SUPER CAN ONE HAND INDIAN
stejný úchop, chvíli se pustí jezdec blatníku se střihem nohou

SUPER CAN SWITCH BLADE
jedna ruka drží blatník druhá řídítka, jezdec má natažené nohy u sebe, otočí je vysoko za sebe nebo vedle sebe

SUPERMAN INDIAN AIR
jen superman se střihem nohou většinou do strany

SUPERMAN INDIAN CATWALK
superman indian s vícečetným střihem nohou

SUPERMAN ONE HAND
superman, ale řídítka drží jen jedna ruka

SUPERMAN SEAT GRAB
tělo je vodorovně s motorkou s úchopem řídítka blatník

SUPERMAN SEAT GRAB INDIAN AIR
superman seat grab se střihem nohou

SUPERMAN SEAT GRAB SCORPION
superman seat grab, ale jezdec rozvlní stroj do whipu a zpět


ONE HAND HART ATTACK INDIAN
jednou rukou stojka na motorce za zadní blatník se střihem nohou

ONE HAND HART ATTACK INDIAN LOOK BACK
s přidáním pohledu dozadu

ONE HAND HART ATTACK LOOK BACK
jednou rukou stojka na motorce za zadní blatník s přidáním pohledu dozadu

ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB INDIAN AIR
one hand superman seat grab se střihem nohou

ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB
jedna ruka drží zadní blatník vodorovně s motorkou

ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB INDIAN DO DOUBLE SEAT GRAB
jedna ruka drží motorku vodorovně se strojem za zadní blatník se střihem nohou a pak s uchopením obou rukou zadního blatníku opět ve vodorovné poloze

ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB ROCK SOLIT INDIAN AIR
kombinace triku předešlého plus střih nohou

ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB ROCK SOLID
kombinace triků, jednoruč vodorovně drží jezdec blatník a přidá Rock Solidu

ONE HAND SUPERMAN S.G.INDIAN DO DOBLE SEAT GRAB INDIAN
one hand indian s přechodem do rock solit a znovu one hand indian. Tores Madrid s přidáním střihu nohou.

ONE HAND SUPERMAN S.G.INDIAN DO ROCK SOLIT ONE HAND SUPERMAN S. G.INDIAN
one hand indian s přechodem do rock solit a znovu one hand indian. Tores Madrid.

ONE HAND TAKE OFF
jezdec jede na rampu se vztyčenou jednou rukou

OTOČKA 360
jezdec po opuštění rampy prudce hodí motorku do boku a pomocí její rotace dokončí otočku i s motorkou o 360stupňů

OTOČKA 360 ONE HAND
Travis Pastrana je schopen při tomto triku ještě se jednou rukou pustit

OXE (KJUŠENER)
provádí se i z triku ONE HAND SEPERMAN SEAT GRAB, jedna ruka drží blatník a tělo je vodorovně s motorkou, nohy jsou prohnuté mírně či více nahoru a volná ruka se dotkne nohy

ROCK SOLID
jezdec drží stroj za zadní blatník "v double seat grabu" pustí stroj zaroveň oběma rukama, rozpaží a chytne blatník oběma rukama, přitáhne se zpět a chytne stroj za řídítka, bývá často zaměňován s HOLYGRABEM

ROCK SOLID INDIAN AIR
rock solid se střihem nohou

RULER
jde to nazvat jako stojka na motorce za řidítky, (tsunami), ale jezdec setrvá déle v této poloze

RULLER SCORPION
je to stejný trik jako ruler, s přidáním zalomením nohou dopředu
SARAN WRAP

jezdec prostrčí nohu dopředu a ta se zpět vrací vnějším obloukem, drží se samozřejmě jednou rukou

SCORPION
(škorpion) superman, kdy je tělo vodorovně, ale nohy prohnuté nahoru

SEAT GRAB
je úchop stroje.J edna ruka drží řídítka a druhá blatník, používá se i při úchopu jen jedné ruky blatníku

SEAT GRAB BODY VARIAL 360
jezdec drží zadní blatník a přechytnutím se kolem něho otočí o 360stupnů

SEAT GRAB HART ATTACK
stojka na motorce s úchopem jedna ruka řídítka druhá blatník

SEAT GRAB HART ATTACK INDIAN neboli HELICOPTER
seat grab hart attack se střihem nohou

SEAT GRAB HART ATTACK LOOK BACK
s přidáním pohledu dozadu

SEAT GRAB NINE O CLOCK NAC
je to tzv."devítka" s úchopem jedna ruka řídítka druhá blatník (seat grab)

HOLLYGRAB ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB INDIAN AIR
Hollyman + jednoruč vodorovně s motorkou se střihem nohou

HOLLYGRAB ROCK SOLID INDIAN AIR
v druhé fázi triku udělá jezdec ještě střih nohou

HOLLYGRAB SCORPION
superman air bez držení s nohama prohnutýma nahoru a zalomenýma dopředu

HUST CAN
trik vymyslel Kuchta. Klasický can can s hlavou otočenou na jinou stranu než směřují nohy.

JACKHAMMER
jezdec uchopí motorku nárty pod řídítky a jakoby se postaví kolmo vzhůru, ruce má natažené nahoru

KISS OFF DEATH
motorka je ve stejné pozici jako u TSUNAMI, ale jezdec dělá stojku na pokrčených rukou a hlavu má vedle předního kola

KRAC NAC
je to hodně vysoká NINE O CLOCK NAC, defacto v tsunami, mimo osu jakoby "za pět dvanáct", skvěle provádí Nate Adams

KRAC NAC INDIAN
je to vyšší DOUBLE NAC s odhozením motorky do boku se střihem nohou, podobný FLATT LINERU v odhozu motorky, ale u FLATT LINERU jde motorka úplně před jezdce a jakoby jezdce táhla a jezdec má většinou nohy prohnuty nahoru do d.s.g.hart attack

LAZY BOY
jezdec si lehne na záda, ruce napne dozadu a nohy natáhne do předu

LAZY BOY DOUBLE ONE HAND
lazy boy "jednoruč " na střídačku levá pravá, tento trik velmi dobře zvládá Jeff Fehr

LAZY BOY ONE HAND
lazy boy "jednoruč" jedna ruka drží řídítka a druhá je natažená dozadu

Mc METZ
shaolin, ale jakmile jezdce vrací nohy zpět, pustí se a dá ruce nad hlavu a obě nohy udělají vnější oblouk zpět, u nás tento trik zvládá zatím jen Zdeněk Fusek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NAC -NAC
jezdec přehodí jednu nohu přes stroj jako by z ní chtěl vysednout

NAC NAC ONE HAND
jezdec drží motorku oběma rukama a jakoby chtěl z ní sesednot, přehodí nohu přes motorku a drží se pouze jednou rukou

NINE O CLOCK NAC
(tzv.devítka) podobný double nac, ale motorka je ve whipu a jezdec výš než motorka

NINE O CLOCK TSUNAMI LOOK BACK
je to velmi vysoká devítka, je to něco mezi tsunami(stojka) a devítkou, něco na způsob " za deset dvanáct" s přídavkem look back,což znamená, že se jezdec nedívá dopředu ,ale za sebe, při závodech je za look back vyšší známka, Kuchta ho předváděl loni v Sazce

NO FOOTED CAN CAN
je to can can se střihem nohou

NO FOOTED CAN CAN KISS OFF DEATH

viz. SWITCH BLADE CAN CAN KISS OFF DEATH
NO HANDED
deadsailor bez držení

NO HANDED LANDING
přistání bez držení

NOTHING
jezdec sedí na motorce a roztáhne ruce a nohy do "véčka", může být i bez kontaktu se strojem

ONE HAND HART ATTACK
jednou rukou stojka na na motorce za zadní blatník

DOUBLE SEAT GRAB
obě ruce drží zadní blatník, tělo je vodorovně se strojem

DOUBLE SEAT GRAB HART ATTACK INDIAN
Obě ruce drží zadní blatník, tělo je prohnuto kolmo vzhůru s přidáním střihu nohou

DOUBLE SEAT GRAB HART ATTACK INDIAN LOOK BACK
se střihem nohou, s přidáním pohledu vzad

DOUBLE SEAT GRAB HART ATTACK INDIAN LOOK BACK
s přidáním střihu nohou

DOUBLE SEAT GRAB HART ATTACK LOOK BACK
s přidáním pohledu vzad

DOUBLE SEAT GRAB INDIAN AIR
double seat grab se střihem nohou

FENDER KISS
jezdec se předkloní a políbí přední blatník

FLATT LINER
je to superman naplocho, jezdec doslova leží vedle motorky, která je vedle něho a stroj je ve whipu - položen na bok

FLINSTONE nebo SIDE WINDER
jezdec pustí řídítka je vedle stroje, a jakoby "běžel vedle stroje"

FLINSTONE HELLCLICKER
jezdec vysedne z motorky, pustí řídítka a jakoby utíkal vedle ní. Pak na ni znovu nasedne a vnějším obloukem zkříží nohy přes řídítka a zaklesne je do sebe

FRONT FLIP
salto vpřed. Podle našich dostupných informací na motorce dosud neprovedeno, ale už se na něm pracuje

HELICOPTER LOOK BACK
helicopter s přidáním pohledu dozadu. Mike Mason při provedení helicopteru look back pak ještě v další fázi zalomí nohy, které dá k sobě vpředu a provede další trik SEAT GRAB HART ATTACK SCORPION. Velmi efektní trik!!!

HELL CLICKER
jezdec zaklesne nohy před řídítky do sebe.

HOLLYGRAB
jezdec pustí řídítka rozpaží ruce ,nechá si "uletět stroj" dopředu, pak ho chytne oběma rukama a přitáhne se zpět a chytne se řídítek

HOLLYGRAB ROCK SOLID
jde o kombinaci skoků, jezdec pustí řídítka rozpaží ruce, nechá si "uletět" motorku, pak ji chytne za blatník oběma rukama-hollygrab, pak blatník pustí oběma rukama, znovu ho chytne a přitáhne stroj a uchopí řídítkav, vše je provedeno v rychlém sledu

HOLLYGRAB DOUBLE SEAT GRAB HART ATTACK
jezdec pustí řídítka rozpaží ruce a nechá si "uletět" motorku, pak ji chytne za zadní blatník, ale než ji dá zpět, prohne nohy kolmo nahoru a tím provede d.s.g.hart attack

HOLLYGRAB DOUBLE SEAT GRAB HART ATTACK LOOK BACK
to samé, ale je zde přidán pohled dozadu

HOLLYGRAB DOUBLE ROCK SOLID INDIAN AIR
v druhé fázi jak pustí dvakrát blatník přidá střih nohou

HOLLYGRAB DOUBLE ROCK SOLID
v druhé fázi pustí blatník dvakrát než se přitáhne

HOLLYGRAB ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB
jezdec pustí motorku, rozpaží, nechá ji "uletět", chytne blatník a přidá klasický one hand superman seat grab

HOLLYGRAB ONE HAND SUPERMAN SEAT GRAB INDIAN
uchopení motorky jednoruč za zadní blatník se střihem nohou po tom co si nechá jezdec uletět motorku, specialita evropské jedničky Mata Rebeau

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.